صورتهای مالی

 

لطفا براي دانلود فايل PDF صورتهای مالی شرکت داروسازی اکسیر منتهی به سال مالی  1393/12/29  روي لينك زير راست كليك كرده و گزينه Save Target as را انتخاب نمائيد.

 

لینک صورتهای مالی 93

 


لطفا براي دانلود فايل PDF صورتهای مالی شرکت داروسازی اکسیر منتهی به سال مالی  1394/12/29  روي لينك زير راست كليك كرده و گزينه Save Target as را انتخاب نمائيد.

 

 لینک صورتهای مالی 94

 


 

لطفا براي دانلود فايل PDF صورتهای مالی شرکت داروسازی اکسیر منتهی به سال مالی  1395/12/29  روي لينك زير راست كليك كرده و گزينه Save Target as را انتخاب نمائيد.

 

لینک صورتهای مالی95

 


 لطفا براي دانلود فايل PDF صورتهای مالی شش ماهه اول شرکت داروسازی اکسیر منتهی به سال مالی  1396/12/29  روي لينك زير راست كليك كرده و گزينه Save Target as را انتخاب نمائيد.

 

 لینک صورتهای مالی 96

 


 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066