فرم درخواست کارآموزی
 1. مراجعه کننده محترم ثبت این فرم هیچگونه تعهدی از طرف شرکت داروسازی در خصوص جذب شما برای کارآموزی ایجاد نخواهد کرد .با تشکر
 2. اطلاعات فردی
 3. نام: (*)
  Please type your full name.
 4. نام خانوادگی: (*)
  Invalid Input
 5. جنس
  Invalid Input
 6. تاریخ تولد: (*)
  Invalid Input
 7. ایمیل: (*)
  Invalid Input
 8. استان
  Invalid Input
 9. کد ملی: (*)
  Invalid Input
 10. تلفن: (*)
  Invalid Input
 11. کد پستی (10 رقمی): (*)
  Invalid Input
 12. اطلاعات تحصیلات
 13. آخرین مدرک تحصیلی: (*)
  Invalid Input
 14. رشته تحصیلی: (*)
  Invalid Input
 15. نام د انشگاه:(*)
  Invalid Input
 16. اطلاعات زمانی کارآموزی
 17. تاریخ شروع کارآموزی(*)
  Invalid Input
 18. تاریخ پایان کارآموزی(*)
  Invalid Input
 19. مدت زمان کارآموزی(*)
  Invalid Input
 20. متن انتقاد و یا پیشنهاد
  Invalid Input
 21. متن را وارد کنید(*)
  متن را وارد کنید
  Invalid Input
 22. datepicker0
  Invalid Input

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066