ورود به اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری   
ورود یه سامانه آموزش    سامانه آموزش   
ورود یه سامانه نظام پیشنهادها  سامانه نظام پیشنهادها 

www.dpholding.com سایت هلدینگ داروپخش

 

www.exirpd.com سایت پخش اکسیر

 

 

www.dpdcir.com سایت شرکت توزیع داروپخش

 

www.fdo.behdasht.gov.ir  سایت معاونت غذا و دارو کشور

 

     
     

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، بالاتر از میدان ولیعصر  ، کوچه رحمتی بهمبری ، پلاک 22

تلفن :   1- 88918470  فکس :  88899358

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066