مهندس محسن کردی
مهندس محسن کردی

 

مدیر عامل

88918460
 
 
علی مقدسی راد
علی مقدسی راد

 

معاونت مالی اقتصادی

و عضو موظف هیئت مدیره

88918462
 
 
 
مجید هوشیار
مجید هوشیار

 

مدیریت منابع انسانی اداری و رفاهی

88918470-1
 
 
 
دکتر بهرام سعیدی فر
دکتر بهرام سعیدی فر

 

مدیرکارخانه

 
 
 
 
مهندس مسعود مهدوی پور
مهندس مسعود مهدوی پور

 

مدیر انفورماتیک

88918464-5
 
 
 
دکتر مسعود عابدینی
دکتر مسعود عابدینی

مدیر بازاریابی

 
 
 
 
دکتر هما هاتفی مینایی
دکتر هما هاتفی مینایی

 

مدیر فروش

88941542
 
 
 
محمد پرتوی شایان
محمد پرتوی شایان

 

مدیر مالی

88918465
 
 
 
دکتر شهلا میرعزیزی
دکتر شهلا میرعزیزی

 

مدیر تحقیقات بالینی

88933740
 
 
 
دکتر عاطفه افشاری
دکتر عاطفه افشاری

 

مدیر ثبت و مقررات دارویی

88911348
 
 
 
محمود تبریزی نژادیه
محمود تبریزی نژادیه

 

مدیر بازرگانی

88918468-88918476
 
 
 
مجتبی ابوالفتحی
مجتبی ابوالفتحی

 

مدیر حسابرسی

88918473
 
 
 
دکتر رضا توکلان
دکتر رضا توکلان

 

مدیر استراتژی

88933742
 
 
 
محمد مقدسی
محمد مقدسی

 

مدیر امور اداری

 
 
 
 
نادر نصرالهی
نادر نصرالهی

 

مدیر تولید

 
 
 
 
دکتر پگاه آریایی نژاد
دکتر پگاه آریایی نژاد

مسئول فنی

مدیر تضمین کیفیت

 
 
 
 
مسعود پارسا
مسعود پارسا

 

مدیر فنی و مهندسی

 
 
 
 
دکتر احمد رضا داوری
دکتر احمد رضا داوری

مدیر QC

 
 
 
 
معرفی مدیران
رزومه مدیران

رزومه مدیران (0)

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، بالاتر از میدان ولیعصر  ، کوچه رحمتی بهمبری ، پلاک 22

تلفن :   1- 88918470  فکس :  88899358

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066