گواهینامه های شرکت داروسازی اکسیر

RSS
گواهینامه 100 شرکت برتر ایران
دانلود
1
دانلود
Certificate Of Achievement
دانلود
1
دانلود
ISO 10668:2010
دانلود
1
دانلود
Peremium Quality Awards
دانلود
1
دانلود
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
دانلود
1
دانلود
گواهینامه ها رعایت حقوق مصرف کنندگان
دانلود
1
دانلود
Energy Globe Certificate
دانلود
1
دانلود
East Certificate
دانلود
1
دانلود
Certificate Of Recognise In Exellence
دانلود
 
 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066