پاسداشت هفته محیط زیست توسط شرکت داروسازی اکسیر

پاسداشت هفته محیط زیست توسط شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر، هفته محیط زیست را پاس داشت.
مراسم پاکسازی منطقه گردشکری باغ فدک بروجرد با همکاری اداره حفاظت محیط زیست بروجرد وکارکنان شرکت داروسازی اکسیر به مناسبت هفته محیط زیست در روز جمعه مورخ 95/03/14 به همراه طرح سوال های زیست محیطی برگزار گردید و با اهدا سانستول آهن دار از محصولات داروسازی اکسیر از شرکت کنندگان در این برنامه تقدیر بعمل آمد.